TIETOA - TAITOA - TAHTOA 

Sähkömestarien ja Sähköyliasentajien ry
Finnish Society of Senior and Master Electricians

Kotipaikkakunta Helsinki.
Toimialueena koko Suomi.
Perustettu 14.3.1963. 

Työskentelemme jäsentemme ammattitaidon arvostuksen ja kehittämisen puolesta.

Ylläpidämme sähkömestaritutkinnon ja sähköyliasentajan erikoisammattitutkinnon arvostusta ja tunnettavuutta.

Ylläpidämme valtakunnallisesti sähköalan työntekijöiden ammatillista osaamista.

Kehitämme tavoitteidemme mukaisia asioita yhdessä jäsenten ja alan muiden vaikuttajatahojen kanssa.

Varmistamme, että sähköasennusmestarinimike pysyy sähköalalla arvostettuna ja on todiste osaamisesta sekä ammattimaisesta toiminnasta.

Tavoitteet

Yhdistyksen tavoitteena on:

Kohottaa jäsentensä sivistystasoa ja ammattipätevyyttä sekä valvoa heidän

ammattietiikkaansa.

Pyrkiä toiminnallaan luomaan oikeaa käsitystä sähkömestarien ja sähköyliasentajien asemasta ja merkityksestä.

Pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään hyviä suhteita toisiin alan järjestöihin.

Vastaanottaa sähköasennusalan mestarinkirjahakemuksia ja valvoa mestarinkirjan vaatimusten täyttymistä sekä puoltaa Mestarikiltaneuvosto ry:lle hyväksymänsä hakemukset.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhteisiä luento- ja neuvottelu päiviä, joilla pyritään saattamaan alalla tapahtunut kehitys jäsenkunnan tietoisuuteen.