Sähkömiesten ammattislangia Turussa 2016

Reijo Nurmela

Pienen ryhmän slangilla on ryhmää yhdistävä merkitys. Siihen liittyvä omalaatuinen huumori osaltaan keventää elämisen ja olemisen raskautta. Slangin sisältämät karkeudet eivät puhujiensa keskuudessa ole sellaisiksi tarkoitettuja, eikä niitä ole tarkoitettu vieraiden korviin. Niitä ei ole tarkoitettu myöskään viralliseen ammattikieleen levitettäväksi. Muihin ammattislangeihin verrattuna (lääkintäslangi, postislangi) ei periaattelisia eroja ole. Samantyylistä se on muillakin, ei akateeminen koulutuskaan sitä pois kitke.